Naam bedrijf: *

Postadres:

PC/Woonplaats:

Telefoon:

Naam contactpersoon:

E-mail contactpersoon: *

Selecteer uw sponsorpakket: *

1e keus paviljoen:

2e keus paviljoen:

Wenst goodies aan te leveren vòòr 20/8.

Is dit de eerste keer dat u De Lange Strangetocht sponsort? Zend dan uw digitale logo mee.

U krijgt een factuur met de eventuele deelnamekaarten/ consumptiebonnen voor het aangekruiste pakket. Wacht u met betalen tot u uw factuur heeft ontvangen.

Rotary Club Oostburg dankt u hartelijk voor uw bijdrage.