Goede doelen

De opbrengsten van de Rotary Lange Strangetocht gaan ieder jaar naar een goed doel uit de regio. Dit jaar lopen we voor twee goede doelen, beiden in Oostburg. We dragen bij aan de aanleg van een belevingstuin bij Stichting Tragel en de realisatie van een sportkooi naast het Zwin College.

De afgelopen jaren zijn de opbrengsten van de Lange Strange tocht naar de volgende goede doelen gegaan:
2018: Make a wish en Stichting Hospice Zeeuws Vlaanderen
2017: Stichting Truckroll Zeeland en Stichting Windekind
2016: Stichting Leergeld en Stichting Truckroll Zeeland
2015: Stichting Leergeld en Stichting Máscura
2014: Vijf zorgboerderijen in West-Zeeuws-Vlaanderen
2013: Reddingsbrigade West Zeeuws Vlaanderen
2012: iPad onderwijs op het Zwin College in Oostburg
2011: Vervoerproject voor Stichting de Okkernoot in Schoondijke

Rotary Club Oostburg vindt het erg belangrijk dat uw geld op de juiste plaats terecht komt en dat het wordt uitgegeven waar het voor bedoeld is. Wij controleren dan ook nauwgezet de door ons toegekende bedragen en de uitgave hiervan.

Heeft u een suggestie voor een goed doel? Dan is deze altijd welkom. Mail dan naar: info@langestrangetocht.nl

Stichting Tragel – Belevingstuin

Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeland en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Kansen en talenten worden benut door verschillende activiteiten aan te bieden voor een zinvolle dag invulling.

Een belevingstuin is een unieke plek waar het opdoen van zintuiglijke ervaringen centraal staat en waar doelgericht gewerkt wordt aan het opdoen van deze ervaringen. Het is een ontmoetingsplaats en daarnaast een stimulans tot het beleven van natuurmaterialen en educatieve activiteiten waar zowel passief als actief aan deelgenomen kan worden. Een tuin waar letterlijk voor iedereen iets te beleven valt ook, ongeacht je beperking!

Zwin College – Sportkooi

Het Zwin College wil de opbrengst besteden aan het aanleggen van een “multi-sport-kooi” op het huidige sportplateau naast het Zwin College. Het plateau is aan een opknapbeurt toe, maar een veel belangrijkere reden voor de aanleg van de sport-kooi is de uitdaging voor de jeugd om te willen bewegen, de aantrekkingskracht om in beweging te komen als ze een dergelijke sportaccommodatie zien.

De doelgroep voor de sportkooi zijn de leerlingen van het Zwin College en buiten de schooltijden om: de voetbal, de tennisclub (die nu geen banen meer heeft) en de jeugd van de gemeente Sluis. Het plateau moet dus altijd voor iedereen toegankelijk zijn. Onder schooltijd willen wij door les te geven in de sportkooi, de leerlingen leren wat de mogelijkheden zijn en hoe leuk en uitdagend het is om hier te spelen. Wij willen de leerlingen op deze manier stimuleren om in beweging te komen tijdens pauzes en na schooltijd.