Goede doelen

De opbrengsten van de Rotary Lange Strangetocht gaan ieder jaar naar een goed doel uit de regio.

In 2021 lopen we voor 5 goede doelen, namelijk:

  • Jota Oostburg
  • Stichting Mentorschap Zeeland
  • Scouting Oostburg
  • Commissie d’r Bie
  • Aanschaf AED (n.t.b. locatie in West-Zeeuws-Vlaanderen). 

De voorgaande jaren zijn de opbrengsten van de Lange Strange tocht naar de volgende goede doelen gegaan:

2019: Zwin College en Stichting Tragel
2018: Make a wish en Stichting Hospice Zeeuws Vlaanderen
2017: Stichting Truckroll Zeeland en Stichting Windekind
2016: Stichting Leergeld en Stichting Truckroll Zeeland
2015: Stichting Leergeld en Stichting Máscura
2014: Vijf zorgboerderijen in West-Zeeuws-Vlaanderen
2013: Reddingsbrigade West Zeeuws Vlaanderen
2012: iPad onderwijs op het Zwin College in Oostburg
2011: Vervoerproject voor Stichting de Okkernoot in Schoondijke

Rotary Club Oostburg vindt het erg belangrijk dat uw geld op de juiste plaats terecht komt en dat het wordt uitgegeven waar het voor bedoeld is. Wij controleren dan ook nauwgezet de door ons toegekende bedragen en de uitgave hiervan.

Heeft u een suggestie voor een goed doel? Dan is deze altijd welkom. Mail dan naar: info@langestrangetocht.nl

Commissie d’r Bie

Commissie d’r Bie is ontstaan, doordat enkele ouders van een kind met een functiebeperking opmerkten dat er voor hun kinderen geen vrije tijdsactiviteiten georganiseerd werden. Commissie d’r Bie wil graag realiseren dat deze kinderen niet langs de zijlijn staan, maar er echt bij horen door mee te kunnen doen met activiteiten. Erbij zijn, of op z’n Cadzands, d’r Bie!

Vanaf 2005 startten ze met de wekelijkse zwemles en muziekles, kleurmuziek op een keyboard. Al snel volgden de tweewekelijkse sportmix, de maandelijkse kookles, de instuif, het paardrijden/paardverzorgen, de voetbal. Het zwemmen, sport, paardrijden en de muziek worden gegeven door enthousiaste professionele krachten, de vriendenkring en voetbal door enthousiaste vrijwilligers.

In 2012 werden ze een zelfstandige stichting. In eerste instantie was de doelgroep tot 18 jaar, maar gaandeweg werden de kinderen ook ouder en werd de grens verlegd naar 25 jaar. Ze starten ook een vriendenkring voor de jongeren, want deze jongeren gaan ook graag met vrienden op stap. Ondertussen zijn ze ook met een 20 plus groep (de Maatjes)gestart, die maandelijks een activiteit hebben.

Ze geven 2x per jaar een nieuwsbrief uit en voor de ouders organiseren ze om de 2 jaar een info/ontmoetingsavond. Ook voor de ouders is het belangrijk elkaar regelmatig te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast houden ze om de 2 jaar een familiedag voor alle deelnemers, ouders, broers, zussen, vrijwilligers etc. Voor al de activiteiten vragen ze een bijdrage, maar die is niet kostendekkend. Ze ontvangen geen subsidies.

​De groep vrijwilligers is zeer betrokken, zeer deskundig, en zeer trouw. Omdat de activiteiten nog steeds uitbreiden, zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom. Uiteraard kunt u altijd eens een kijkje komen nemen bij een van de activiteiten.

Stichting Commissie d’r Bie is er voor kinderen/jongeren/mensen met een functiebeperking, die graag meedoen en de keuze hebben uit een aantal vrije tijdsactiviteiten. Net als iedereen!

Stichting Mentorschap Zeeland

Stichting Mentorschap Zeeland is in 2008 opgericht op initiatief van enkele leden van de ZVZO, Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg. Zij signaleerden dat er veel cliënten in instellingen, verzorgingshuizen en in verpleeghuizen geen zorginhoudelijk vertegenwoordiger hadden.

Inmiddels hebben ze voor ongeveer 190 cliënten door heel zeeland een (vrijwillig) mentor geregeld (verdeeld over zo’n 100 mentoren) en verwachten hierin nog verder te gaan groeien. Want de vraag naar mentorschap neemt toe.

Een mentor helpt bij de behartiging van de belangen van niet-materiële aard, van een meerderjarige die vanwege geestelijke en/ of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten. Dit kunnen zowel thuiswonenden als mensen binnen een instelling zijn.

Mentorschap Zeeland heeft als doel binnen de provincie Zeeland een poel van vrijwilligers te werven, te scholen en te begeleiden die als mentor willen optreden.
De Stichting werkt nauw samen met Mentorschap Nederland. Dit is de landelijke overkoepelende vereniging van regionale mentorschap stichtingen in Nederland.

JOTA Oostburg

Een plaats in West Zeeuws-Vlaanderen waar je welkom bent waar je kunt delen wat je beweegt! JOTA is het initiatief van een aantal kerken in West Zeeuws-Vlaanderen en wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers.

JOTA begint klein en kan groeien met programma’s en projecten, waaraan behoefte blijkt te zijn in de West Zeeuws-Vlaamse samenleving. 

De verbinding tussen deze programma’s en projecten wordt gevormd door het visioen van waaruit JOTA is ontstaan “jij zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is zoals jij”.

Scouting Oostburg

Scouting Oostburg is een actieve scouting groep in West-Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland. De groep beschikt over een achttal speltakken. Jongens en meisjes vanaf 4,5 jaar kunnen bij de scoutinggroep terecht voor ontspanning en het beleven van een fantastische tijd!

Scouting Oostburg is de laatste jaren flink gegroeid. Niet alleen jonge leden zijn welkom, maar zeker ook ouderen leden kunnen bij Scouting Oostburg terecht voor gezelligheid en plezier.

De huidige botenloods en het lokaal zijn dringend aan vervanging toe. Om te beginnen zijn er al een aantal stappen genomen in het realiseren van een nieuw lokaal en botenloods voor Scouting Oostburg. Zo hebben ze het terrein en de gebouwen van de tennisvereniging kunnen overnemen wat naast het gebouw van de andere speltakken staat. Dit geeft de mogelijkheid om alle speltakken bij elkaar op één gemeenschappelijk terrein te krijgen. Echter mist er nog een botenloods waar ze in de winter aan de boten kunnen werken en hun materiaal in kunnen opslaan. Om dit te realiseren hebben ze besloten tot nieuwbouw van een loods tussen het Scouting- en tennisgebouw in.

Met de toekomst in gedachte is besloten om deze ruim op te zetten, binnen de mogelijkheden, zodat ze hier in de komende jaren geen ruimtegebrek zullen hebben en deze ook geschikt is om kampmateriaal na gebruik te kunnen onderhouden en te drogen te hangen. Op deze manier willen ze de botenloods ook tijdens de zomermaanden kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

AED in West-Zeeuws-Vlaanderen

Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. De Hartstichting blijft het keer op keer herhalen. Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt. In West-Zeeuws-Vlaanderen is niet altijd een AED-apparaat beschikbaar.

Rotary Oostburg wil heel graag een start maken met het voorzien van onze regio van AED-apparaten. Daar hoort ook installatie bij; daar hoort ook onderhoud bij. Een heel mooi initiatief.

Rotary Oostburg wil een “goede eigenaar” worden van de geplaatste AED. Hij moet dag en nacht bereikbaar zijn voor de buurt. Hij zal aangemeld worden bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu voor reanimaties inde buurt. Regelmatig zal gecheckt worden of de batterij en elktroden nog werken en de gegevens over de AED in het oproepsysteem zullen actueel gehouden worden.

Rotary Oostburg maakt een start en hoopt nog vele apparaten te plaatsen in de regio.